หน้าแรก ข่าววันทรงชัย สวัสดีปีใหม่ ไทย และวันครอบครัว

สวัสดีปีใหม่ ไทย และวันครอบครัว

663

ในวันสงกรานต์นี้ และวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว
โปรโมเตอร์ทรงชัย พร้อมด้วยครอบครัว เข้ารดน้ำดำหัว นางบุญรัตน์ มารดา พร้อมขอพรในวันปีใหม่ไทย