หน้าแรก ข่าววันทรงชัย สายน้ำดอย ชั่งขาด แชมป์โลกเกิน 1ขีด

สายน้ำดอย ชั่งขาด แชมป์โลกเกิน 1ขีด

676

ชั่งน้ำหนักก่อนการขึ้นชก น้ำหนักสายน้ำดอย ขาด 1 กิโลกรัม ชั่งได้ 125 ปอนด์
สำหรับแชมป์โลก ชั่งเกิน 100 กรัม
เป็นการเผชิญหน้าครั้งแรก และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสายน้ำดอยตัวเล็ก มาก
ซึ่งทาง ชอย แชมป์โลก มั่นใจจะน็อคสายน้ำดอยได้ในยกที่ 2