หน้าแรก ข่าววันทรงชัย สิงห์สุริยา ศักดิ์ชัยโชติ คว้าแชมป์ในรายการ Rise of Heroes ชนะน็อคยก1 เจ้าถิ่น หวังเทงยู Wang Tengyue...

สิงห์สุริยา ศักดิ์ชัยโชติ คว้าแชมป์ในรายการ Rise of Heroes ชนะน็อคยก1 เจ้าถิ่น หวังเทงยู Wang Tengyue และรอบสองชนะคะแนนอาบี อีมูว Arbi Emiev

364

สิงห์สุริยา ศักดิ์ชัยโชติ คว้าแชมป์ในรายการ Rise of Heroes ชนะน็อคยก1 เจ้าถิ่น หวังเทงยู
Wang Tengyue และรอบสองชนะคะแนนอาบี อีมูว Arbi Emiev

ซึ่งมาดามโอ๋ส่ง สิงห์สุริยา ลงแข่งขันประเดิม ในนามเฉินตูเอสวันยิมส์ Chengdu S1 Gym
เมื่อวันที่ 15ตุลาคม ที่ผ่านมา

โปรดติดตาม เฉินตูเอสวันยิมส์จะส่งใครแข่งขัน ในรายการเดือนต่อไป

bdd342811cf647fc3cf9d029944a58dacfa6c497a18940501a8c3f326c44732d