หน้าแรก ข่าววันทรงชัย หนึ่งปีมีครั้งเดียว ศึกมหาชนวันทรงชัยนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ วันคล้ายวันเกิดโปรโมเตอร์ ทรงชัย รัตนสุบรรณ แมทนี้รับรองยิ่งใหญ่แน่นอน

หนึ่งปีมีครั้งเดียว ศึกมหาชนวันทรงชัยนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ วันคล้ายวันเกิดโปรโมเตอร์ ทรงชัย รัตนสุบรรณ แมทนี้รับรองยิ่งใหญ่แน่นอน

303