Home ข่าววันทรงชัย อย่าลืมพลาดชม ศึกมหาชนวันทรงชัย โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

อย่าลืมพลาดชม ศึกมหาชนวันทรงชัย โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

165

อย่าลืมพลาดชม ศึกมหาชนวันทรงชัย โดยโปรโมเตอร์ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  ณ เวทีราชดำเนิน โดยคู่เอกนำรายการคือ เพชรชาติชาย ชาวไร่อ่อย ชน กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์