Menu
วันจันทร์, กันยายน 25, 2023

รุ่นมินิมั่มเวต 105 ปอนด์

-ว่าง

รุ่นไลท์ฟลายเวต 108 ปอนด์

-ว่าง

รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์

1.ขวัญพิชิต 13เหรียญเอ็กซ์เพรส

รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์

1.โชคดี ชัยชนะ
2.แสงอนันต์ ลูกบ้านใหญ่

รุ่นแบนตั้มเวต 118 ปอนด์ แชมเปี้ยน ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่

1.ซูซู ศิษย์เจ๊แดง
2.ขาม ศิษย์เบญจม

รุ่นซุปเปอร์แบนตั้มเวต 122 ปอนด์

1.เทวา ต.หลักสอง
2.สายันต์น้อย ต.หลักสอง
3.ใบกอน ลูกร่มเกล้า

รุ่นเฟเธอร์เวต 126 ปอนด์

1.ชลธาร อ.พิริยภิญโญ
2.เก่งศักดิ์เล็ก ศักดิ์ชัยโชติ
3.บัวหลวง ส.สิงห์อยู่
4.ศักดิ์ศรี เพชรทวินยิมส์
5.ทองแท่ง เมืองสีมา
5.เสือ ต.รอดมณี
6.ฝนหลวง ส.สิงห์อยู่

รุ่นเวลเตอร์เวต 147 ปอนด์

1.แผ่นดิน ส.ทวีสิทธิ์
2.เพชรสุริยา ลูกทรายกองดิน