หน้าแรก อันดับศึกยอดมวยไทยรัฐ

อันดับศึกยอดมวยไทยรัฐ

รุ่น 105 ปอนด์ มินิมัมเวต
แชมป์ปัจจุบัน: อนุวัติ นัดกินปลา
1 เก้าเด้ง ซูจีบะหมี่เกี๊ยว
2 บางคล้า-น้อย ม.รัตนบัณฑิต
3 โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
4 กุมารทอง ช.ห้าพยัฒฆ์
5 เริงศักดิ์น้อย ศิษย์นิวัตฒ์
6 แสงตะวัน ช.ห้าพยัฒฆ์
7 ชาติพิชิต บ้านเจริญสุข
8 โพธิ์ดำ ภ.เจริญแพทย์
9 ยอดภูหลวง ฮั้วโรงน้ำแข็ง
10 ต้นเพชร ป.ประมุข

รุ่น 108 ปอนด์ ไลต์ฟลายเวต
แชมป์ปัจจุบัน: เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์
1 สรรเพชร นำแสงก่อสร้าง
2 เมืองชลเล็ก ภ.สวนทอง
3 สายัณห์เล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
4 เชอร์รี่ ดวงใจพ่อ
5 เด่นเกรียงไกร เกียรติพลทิพย์
6 เปรี้ยวปาก สจ.วิชิตแปดริ้ว
7 หนึ่งพยัคฆ์ ภ.หลักบุญ
8 เพชรนคร ว.วันมีชัย
9 เด็ดขาด ป.พงษ์สว่าง
10 วิทยาเล็ก หมูสะพานใหม่

รุ่น 112 ปอนด์ ฟลายเวต
แชมป์ปัจจุบัน: ว่าง
1 เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรื่อง
2 เพชรเมืองชล ภ.สวนทอง
3 เพชรนิยม เอฟเอกรุ๊ป
4 เพชรสกล ต.หลักสอง
5 กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง
6 พยัคฆ์หิรัญ ช.ห้าพยัคฆ์
7 คะนองศึก ก.กัมปนาท
8 เพชรพงัน ส.สุขสม
9 เพชรวิชิต สจ.วิชิตแปดริ้ว
10 สกัดเพชร เพชรสี่หมื่น

รุ่น 115 ปอนด์ ซุปเปอร์ฟลายเวต
แชมป์ปัจจุบัน: ว่าง
1 ปืนกล ต.สุรัตน์
2 ร้องเชิง สิงห์มาวิน
3 เพชรสำเร็จ อบต.หนองยางทอย
4 คมปฏัก ซินบีมวยไทย
5 ขัยมงคล ป.อ่าวทะเลบางเสร่
6 ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว
7 ตีโต้ ศิษย์เฉลิมชัย
8 เพชรเมืองย่า สุดสาครมวยไทย
9 ฟ้ามีตา แทมบางไทร
10 ยอดบัวแดง ส.ศิริลักษณ์

รุ่น 118 ปอนด์ แบนตัมเวต
แชมป์ปัจจุบัน: ว่าง
1 กุมารดอย ส.จิตรภักดี
2 เพชรชาติชาย ชาวไร่อ้อย
3 ขวัญโดม ต่อมีนบุรี
4 สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้
5 ดอกไม้เงิน ป.พงษ์สว่าง
6 พิชิตชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
7 ม้าศึกเล็ก อบต.กำพี้
8 แสนชัยน้อย ส.พรชัย
9 คชสารเล็ก ก.กัมปนาท
10 กำพลเล็ก อบต.กำพี้

รุ่น 122 ปอนด์ ซุปเปอร์แบนตัมเวต
แชมป์ปัจจุบัน: มรกต คมสายไหม
1 ยอดมงคล เมืองสีมา
2 หยาดฟ้า อาร์แอร์ไลน์
3 พระจันทร์ฉาย พีเคแสนชัยมวยไทยยิม
4 ลำน้ำมูลเล็ก ต่อมีนบุรี
5 กานต์ ก.กัมปนาท
6 เปเป้เล็ก ต.หลักสอง
7 จรวดศึก ก.กัมปนาท
8 เพชรผดุง ต่อมีนบุรี
9 กังวานทอง ต.หลักสอง
10 เดชอุบล ก.กัมปนาท

รุ่น 126 ปอนด์ เฟเธอร์เวต
แชมป์ปัจจุบัน: เพชรเมืองชล สุดสาครมวยไทยยิม

1 ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่
2 ฝนหลวง ศิษย์บุญมี
3 พลอยวิทยา หมูสะพานใหม่
4 พิชิตชัย ป.ปฐมศึก
5 ซุปเปอร์แบ้งค์ ม.รัตนบัณฑิต
6 ผึ้งหลวง เพชรสี่หมื่น
7 เพชรเกรียงไกร ต.ศิลาชัย
8 ชนะเพชร 91รุ่งโรจน์
9 ศรีทนนชัย ศิษย์บุญมี
10 เหนือธรนี ไอสรารีสอร์ทอุบล

รุ่น 130 ปอนด์ ซุปเปอร์เฟเธอร์เวต
แชมป์ปัจจุบัน: ว่าง
1 ปากกาเหล็ก ต.หลักสอง
2 ก้าวหน้า พีเคแสนชัยมวยไทยยิม
3 ไวไฟ ช.ห้าพยัคฆ์
4 เอ็กซ์ตร้า ศิษย์วรพัฒน์
5 ขุนหาญ ช.ห้าพยัคฆ์
6 ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย
7 เพชรลำสินธุ์ ช.ห้าพยัคฆ์
8 ทวน ก.กัมปนาท
9 ฟ้าสะท้าน อาร์แอไลน์
10 หยกวิทยา เพชรสี่หมื่น

แชมป์ปัจจุบัน: ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์
1 เพชรพิฆาต ก.กลั่นลุศย์
2 ราชสิงห์ ร.ร.กีฬาโคราช
3 ทอง เมืองสีมา
4 ใจเด็ด ศักดิ์หอมศิลป์
5 แหลมคม สิงห์มาวิน
6 เพชรจุฬา เพชรสี่หมื่น
7 อัปปาส ลูกสวน
8 ทายาท เอกบางไทร
9 ปืนใหญ่ เพชรสี่หมื่น
10 โอโรโน่ เมืองสีมา

รุ่น 140 ปอนด์ ซุปเปอร์ไลต์เวต
แชมป์ปัจจุบัน: ว่าง
1 ก้องศักดิ์ ศิษย์บุญมี
2 ไข่หวานเล็ก ต.หลักสอง
3 อินทราชัย ช.ห้าพยัคฆ์
4 ธนัญชัย ราชานนท์
5 เพชรไชยา ศิษย์ผู้พันตู่
6 เกียรติเพชร อาร์แอไลน์
7 แปดแสนเล็ก ราชานนท์
8 กฤติชัย ม.ราชภัฏนครราชสีมา
9 มงคล ก.กัมปนาท
10 เพชรใหม่ ช.ณรงค์ศักดิ์

รุ่น 147 ปอนด์ เวลเตอร์เวต
แชมป์ปัจจุบัน: ปกรณ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
1 พญาหลวง ช.ห้าพยัคฆ์
2 สิงห์สุรยา ศักดิ์ชัยโชติ
3 เพชรมะกอก ศิษย์ดาบไหม
4 ไฟป่า ส.ณรงค์ฤทธิ์
5 โชคดี ป.ประมุข
6 ศิริมงคล ศิษย์นิวัฒน์
7 ณพกฤต ก.กัมปนาท
8 อุ้ยเสี้ยวป้อ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว
9 เกรียงไกร ต.ศิลาชัย
10 ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์