หน้าแรก ข่าววันทรงชัย “เข่าดวลหมัด สุริยันต์เล็ก ถล่ม หาญพล ใครโดนก่อนหลับสถานเดียว”

“เข่าดวลหมัด สุริยันต์เล็ก ถล่ม หาญพล ใครโดนก่อนหลับสถานเดียว”

93

“เข่าดวลหมัด สุริยันต์เล็ก ถล่ม หาญพล ใครโดนก่อนหลับสถานเดียว”