หน้าแรก ข่าววันทรงชัย เทศกาลไทยในเมืองเฉินตู โดยมียิมส์เอสวันเฉินตู เข้าร่วมแสดงแม่ไม้มวยไทย

เทศกาลไทยในเมืองเฉินตู โดยมียิมส์เอสวันเฉินตู เข้าร่วมแสดงแม่ไม้มวยไทย

120

เทศกาลไทยในเมืองเฉินตู โดยมียิมส์เอสวันเฉินตู เข้าร่วมแสดงแม่ไม้มวยไทย