หน้าแรก ข่าววันทรงชัย โควต้ารายการ “ศึกมหาชนวันทรงชัย” ไครมาสที่ 2

โควต้ารายการ “ศึกมหาชนวันทรงชัย” ไครมาสที่ 2

666

เวทีมวยราชดำเนินออกรายการมวยไตรมาสที่ 2  สำหรับรายการ  “ศึกมหาชนวันทรงชัย” ได้รายการในจากสนาม 5 รายการในวันธรรมดา  และอีก 1 รายการในวันอาทิตย์  บวกกับอีก 1 รายการซึ่งเป็นโควต้าของรายการสนาม  ในวันที่ 25 เมษายน  แต่เพื่อให้การทำงานสะดวกจึงได้แลกรายการกับศึกเกียรติยงยุทธ  ของโกลาย ยงยุทธ  เลอวิศิษย์  จากวันที่ 25 เมษายน ไปลงวันที่ 30 เมษายน 2555  จึงได้แจ้งให้กับสาวกวันทรงชัย  ทราบโดยทั่วกัน