Home ข่าววันทรงชัย โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ อวยพรวันเกิดพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร‏

โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ อวยพรวันเกิดพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร‏

667

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554  ที่กรมสวัสดิการทหารบก เทเวศน์  โปรโมเตอร์ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  เดินทางไปอวยพรวันคล้ายวันเกิด  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  โดยมีคณะบุคคลเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก