หน้าแรก ข่าววันทรงชัย โปรโมเตอร์มหาชน ทรงชัย รัตนสุบรรณ ,คุณปริยากร รัตนสุบรรณ

โปรโมเตอร์มหาชน ทรงชัย รัตนสุบรรณ ,คุณปริยากร รัตนสุบรรณ

657

โปรโมเตอร์มหาชน ทรงชัย รัตนสุบรรณ ,คุณปริยากร รัตนสุบรรณ เดินทางไปอวยพร คุณธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่