หน้าแรก ข่าววันทรงชัย โปรโมเตอร์หญิงปริยากร รับรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม ปีที่ 6

โปรโมเตอร์หญิงปริยากร รับรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม ปีที่ 6

1019

40998โปรโมเตอร์หญิงปริยากร รัตนสุบรรณ
รับรางวัลโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2015 ซึ่งถือเป็นปีที่ 6 แล้ว.พร้อมด้วยนักชกยอดเยี่ยม แชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวท ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่

40997