หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ให้สัมภาษณ์ ในรายการ ผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ทางช่อง9 อสมท

ให้สัมภาษณ์ ในรายการ ผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ทางช่อง9 อสมท

170

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คุณปริยากร รัตนสุบรรณ ในนามโปรโมเตอร์หญิงศึกวันทรงชัย และนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้สัมภาษณ์ ในรายการ ผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ทางช่อง9 อสมท วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง