หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น135 ปอนด์ 1.คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป

1.คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป

48

1.คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป