หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น126 ปอนด์ 1.พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทย

1.พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทย

31

1.พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทย