หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น115 ปอนด์ 1.เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง

1.เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง

32

1.เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง