หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น115 ปอนด์ 1.เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง

1.เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง

31

1.เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง