หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น115 ปอนด์ 10.ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น

10.ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น

35

10.ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น