หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น118 ปอนด์ 10.แก่นศักดิ์ เพชรสี่หมื่น

10.แก่นศักดิ์ เพชรสี่หมื่น

33

10แก่นศักดิ์ เพชรสี่หมื่น