หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น 112 ปอนด์ 10.แสนสอง ศิษย์นายกเอกอั้งลิ้ม

10.แสนสอง ศิษย์นายกเอกอั้งลิ้ม

69

10.แสนสอง ศิษย์นายกเอกอั้งลิ้ม