หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น135 ปอนด์ 2.เพชรพิฆาติ ก.กลั่นบุตร

2.เพชรพิฆาติ ก.กลั่นบุตร

31

2.เพชรพิฆาติ ก.กลั่นบุตร