หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น115 ปอนด์ 3.พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร

3.พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร

42

3.พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร