หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น130 ปอนด์ 3.พลอยวิทยา เพชรสี่หมื่น

3.พลอยวิทยา เพชรสี่หมื่น

28

3.พลอยวิทยา เพชรสี่หมื่น