หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น122 ปอนด์ 3.สรรเพชร โอ๋บางนา

3.สรรเพชร โอ๋บางนา

31

3.สรรเพชร โอ๋บางนา