หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น105ปอนด์ 4.เทพลิขิต ศิษย์อ.เช้า

4.เทพลิขิต ศิษย์อ.เช้า

67

4.เทพลิขิต ศิษย์อ.เช้า