หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น 112 ปอนด์ 5.ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง

5.ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง

65

5.ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง