หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น105ปอนด์ 5.ตี๋ใหญ่ รัตนภานุ

5.ตี๋ใหญ่ รัตนภานุ

59

5.ตีใหญ่ รัตนภานุ