หน้าแรก ข่าววันทรงชัย 5 มีนาคม 2559 ธนญชัย ธนกรยิมส์ แชมป์เอสวัน

5 มีนาคม 2559 ธนญชัย ธนกรยิมส์ แชมป์เอสวัน

297

5 มีนาคม 2559  ธนญชัย ธนกรยิมส์ แชมป์เอสวัน รุ่นซุปเปอร์เฟเธอเวต ชนะคะแนน  Shou  Rong ชนะคะแนน ณ เมืองเจิ้นโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

SONY DSC
SONY DSC