หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น108ปอนด์ 6.สิงห์ขร เกียรติพลทิพย์

6.สิงห์ขร เกียรติพลทิพย์

72

6.สิงห์ขร เกียรติพลทิพย์