หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น108ปอนด์ 6.สิงห์ขร เกียรติพลทิพย์

6.สิงห์ขร เกียรติพลทิพย์

75

6.สิงห์ขร เกียรติพลทิพย์