หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น122 ปอนด์ 7.ก้องสนั่น ศักดิ์หอมศิลป์

7.ก้องสนั่น ศักดิ์หอมศิลป์

32

7.ก้องสนั่น ศักดิ์หอมศิลป์