หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น130 ปอนด์ 9.ทนายเค ลูกเขาขวาง เจ.เอส.พี.

9.ทนายเค ลูกเขาขวาง เจ.เอส.พี.

100

9.ทนายเค ลูกเขาขวาง เจ.เอส.พี.