หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น118 ปอนด์ 9.เพชรสกล ลูกเขาขวางเจ.เอส.พี.

9.เพชรสกล ลูกเขาขวางเจ.เอส.พี.

49

9.เพชรสกล ลูกเขาขวางเจ.เอส.พี.