หน้าแรก Uncategorized ธนญชัย ธนกรยิมส์ เจ้าของแชมป์เอสวันเวริ์ด นำชัยชนะกลับเมืองไทยได้อย่างสวยงามด้วยการชกชนะ นักชกเจ้าถิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ธนญชัย ธนกรยิมส์ เจ้าของแชมป์เอสวันเวริ์ด นำชัยชนะกลับเมืองไทยได้อย่างสวยงามด้วยการชกชนะ นักชกเจ้าถิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

178