หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกวันทรงชัย ผ่าโลกนาทวี ศุกร์ที่ 30 ก.ย.54

ศึกวันทรงชัย ผ่าโลกนาทวี ศุกร์ที่ 30 ก.ย.54

703

ศึกวันทรงชัย ผ่าโลกนาทวี
ศุกร์ที่ 30 ก.ย.54
อ.นาทวี จ.สงขลา
คู่เอกนำรายการปกรณ์ ศักดิ์โยธิน แพ้คะแนนก้องศักดิ์ ศิษย์บุญมี
คู่รองสิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล แพ้คะแนนเพชรเอก เกียรติยงยุทธ
เพชรทวี ส.กิตติชัย แพ้คะแนนวันเฉลิม ช.ชื่นกมล
สรรชัย ศิษย์สารวัตรจี ชนะคะแนนอินทรีเหล็ก จ่าอากาศเกริกไกร
เทวา ต.สุรัตน์ ชนะคะแนนเลิศทวี กิ้มบัวปิโตรเลียม
ตุ๊กตาทอง ศิษย์เบญจม ชนะคะแนนดังเปรี้ยง ศิษย์เกรียงไกร
โชคดี ป.เตละกุล ชนะคะแนนยอดมุสลิม เหลี่ยมธนวัต